.kúpa .predaj .reštrukturalizácia podnikov
SK EN
 
 
  05/03/2007 - Košice
Vitajte na našej novej stránke, ktorá je výsledkom rozsiahlejších zmien, ktoré sme pre vás pripravili. Predovšetkým došlo k zmene loga a tým aj k vytvoreniu jednotného vizuálu spoločnosti. Veríme, že zmenu privítate a tešíme sa na najbližšie stretnutia.
 
     

Časté otázky
Agenda kúpy, predaja a reštrukturalizácie podniku nesie so sebou množstvo otázok. V nasledujúcich riadkoch nájdete tie najčastejšie. Radi privítame vaše ďalšie podnety a to aj prostredníctvom online formuláru.

Akú firmu môžem predať prostredníctvom agentúry Firma.sk?
Môžete predať každú firmu od malého obchodíka až po veľký závod zamestnávajúci niekoľko tisíc zamestnancov.

Aká je cena mojej firmy?
Cena firmy je vlastne hodnota, ktorú je ochotný zaplatiť záujemca a zároveň je akceptovaná predávajúcim. Cena sa odvíja hlavne od toho aký úžitok prinesie nadobúdajúcemu vlastníkovi vo forme výnosov. Samozrejme na cenu vplýva množstvo faktorov ako je perspektívnosť odvetvia pozícia na trhu zamestnanci a pod.

Nebude mať negatívny vplyv na moju firmu rozhodnutie predať ju?
Nie nebude, nakoľko naša agentúra pracuje diskrétne a potencionálni záujemcovia sú vyberaní z radov serióznych a solventných ľudí. Ku konkrétnym jednaniam dochádza až po preverení vážnosti záujmu zo strany záujemcu.

Akú minimálnu veľkosť resp. hodnotu musí mať firma ktorú možno predávať prostredníctvom agentúry Firma.sk?
Každú firmu možno predávať, ktorá má pozitívnu hodnotu to znamená, že sa nejedná o firmu vhodnú do likvidácie.

 
 
     

© 2007 Firma.sk. All rights reserved.

powered by maks